Kúpiť LadeeVitu on-line Domov

Vstup pre odbornú verejnosť

V zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov možno niektoré kategórie informácií o liekových produktoch, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, poskytovať len osobám, ktoré sú oprávnené na predpisovanie a vydávanie liekových produktov, tzv. zástupcom odbornej verejnosti (napr. lekári a lekárnici). Nakoľko výdaj liekových produktov uvedených na nasledujúcich stránkach je viazaný na lekársky predpis, na prístup na tieto stránky sú oprávnení len zástupcovia odbornej verejnosti. Naopak, laická verejnosť je z prístupu na dané stránky vylúčená. Nižšie uvedeným tlačidlom potvrdzujete Vašu príslušnosť k odbornej verejnosti ako aj správnosť a pravdivosť tohto potvrdenia.ÁNO, som odborná verejnosť.

Otestujte sa na vaginálne infekcie Čo trápi slovenky